آموزش روانکاوی آنلاین در انستیتو روانکاوی تهران data-filename=


آموزش

آموزش روانکاوی معاصر برای دنیای امروز

آموزش

تجربه رشد شخصی و حرفه ای

 در یک فضای حمایتی و دوستانه

 آموزش تحلیلی معاصر در انستیتو یعنی گسترش افق های احساسی ، آگاهی از خود و ظرفیت اتصال همدلانه با دیگری، درکنار افزایش دانش و تخصص بالینی

1.European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies

2.International Psychoanalytical Association

3.American Psychoanalytic Association

4.American Psychological Association

5.American Institute for Psyhoanalysis

6- تألیف دکتر سیمین حسینیان

7- این نظام نامه توسط کمیسیون تخصصی شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به همت سرکار خانم دکتر حسینیان، سرکار خانم دکتر حقیقت جو، جناب آقای دکتر احمدی، جناب آقای دکتر ثنایی، جناب آقای دکتر عاطف وحید و جناب آقای دکتر مظاهری تدوین گردیده است.

8.Ethical Principles and Implementing Procedures for all Psychoanalysts and Candidates


دوره های آموزشی انستیتو

انستیتو روانکاوی تهران دوره های آموزشی تحلیلی متفاوتی را در راستای نیازها و شرایط خاص مالی و زندگی شما ارائه می دهد. شما می توانید در دوره های کوتاه مدت یا بلند مدت شرکت کنید و آزادید در کلاسهای هرترم بصورت محدود یا کامل ثبت نام کنید.روش ورود به دوره ها بلند مدت

برای ورود به هر یک از دوره های آموزشی انستیتو ابتدا لازم است که متقاضی در دوره یک ساله "آشنایی با رویکرد تحلیلی" پذیرفته شود و آن را بگذراند. پس از آن، در صورت تمایل دانش پژوه و پذیرش انستیتو می تواند وارد دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی، شود و یا می تواند برای تکمیل دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یا ورود به دوره اصلی روانکاوی اقدام نماید.

آموزش روانکاوی

ویژگی های خاص آموزشی در این مرکز آموزشی 

* آموزش و مدرک دوره رواندرمانی تحلیلی و دوره روانکاوی در انستیتو روانکاوی تهران مورد تایید جوامع بین المللی روانکاوی (ECPP و IFPS) قرار گرفته است. این کسب صلاحیت پس از اعتبار سنجی علمی (Accreditation) که توسط بازدید و ارزیابی های مکرر نمایندگان این جوامع طی سالهای 1390 تا 1393 انجام شد بدست آمد.

* انستیتو روانکاوی تهران اولین و تنها مرکزی است در ایران که آموزش تحلیلی با رویکرد روانشناسی خویشتن (SELF PSYCHOLOGY) را به صورت منسجم و کاربردی تعلیم می دهد.

* بیش از 1500 فیلم از جلسات درمان تحلیلی که در انستیتو از طریق آینه یکطرفه ضبط شده اند. 

* تمركز فراوان بركلاس‌هاي باليني و تكنيكی (نمونه ای مشاهده کنید)

* مشاهده بيماران از طريق آينه يك طرفه (نمونه ای مشاهده کنید)

* سوپرويژن زنده دانش‌پژوهان و کاندیدها از طريق آينه يك طرفه (نمونه ای مشاهده کنید)

* امکان فعالیت دانش پژوهان در كميته‌هاي مختلف مانند: کمیته دروس، نشر، سينما و روانكاوي، روانكاوي در گفت و گو با هنر و ادبيات، روانكاوي براي عموم، روانکاوی سازمانی و پژوهش. 

* دسترسي به مرکز مرجع:

- آرشيو گسترده ای از فیلم های جلسات درمانی، کلاس های آموزشی و سخنرانی های بالینی. - دسترسی به کتابخانه فیزیکی با بیش از 1000 جلد کتاب روانکاوی و دسترسی آنلاین به تمام مقالات روانکاوی از قرن 19 تا اکنون. (عکس)

*آموزش مهارت‌هاي پايه‌اي (گوش دادن، پيگردي، همدلي، دنبال كردن مشتقات ناخودآگاه و پيدا كردن تم اصلي)

* حضور روانكاوان برجسته دنيا به عنوان اعضاي افتخاري انستيتو: ما از حمايت و رهنمودهای آنها برای آموزش و رشد مجموعه خود بسيار خرسند هستيم. قصد داريم در آينده اين نوع حضور را در حوزه روانكاوي كودك نيز به ارمغان بياوريم.

*آموزش به شهرستان: حضوری و آنلاین

دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی

برای روانشناسان، مشاوران یا پزشکان

دوره یک ساله

آغاز دوره جدید: پاییز 1402

اهداف دوره آشنایی

(الف) این دوره جوابگوی افرادی است که مایلند با رویکرد تحلیلی آشنا شوند، هم با مبانی مقدماتی در تئوری و تکنیک در این رویکرد و هم با تجربه آن توسط دریافت درمان شخصی .

.حداقل دانشجوی ترم دوم فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره یا حداقل پزشك عمومی
 اخذ گواهي مدرك فوق ليسانس براي شروع انترنی در دوره های بعدی الزامي اس*
پيش نياز تحصيلي
1
انستیتو روانکاوی تهران از دانش پژوهانی که دارای شخصیتی بالغ و ذهنی پویا هستند و تناسب شخیتی برای کار تحلیلی دارند ، استقبال می‌کند
مصاحبه تناسب شخصيتی
2


  این دوره فرصتی ایجاد می کند تا فرد شرکت کننده و انستیتو با یکدیگر آشنا شوند تا هر یک بتوانند راجع به ادامه آموزش و پذیرش در یکی از دوره های زیر تصمیم بگیرند:

1- دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی

2- دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی

3- دوره اصلی روانکاوی

در ضمن افرادی که پیشینه روانشناسی، مشاوره یا پزشکی ندارند ولی علاقه مند به آشنایی مقدماتی با روانکاوی هستند می توانند در این دوره شرکت کنند و در کلاس های تئوری روانکاوی (1) و (2) ثبت نام کنند.لازم به ذکر است که هیچ نوع مدرک یا گواهی بابت گذراندن چنین کلاس هایی داده نخواهد شد.

دو نوع پذیرش

دو وجهی (کلاسهای تئوری و تکنیک و درمان شخصی)

یک وجهی (کلاسهای تئوری و تکنیک)

۱- دانش پژوه در آموزش دو‌ وجهی: متقاضی پذیرفته شده می تواند کلاس های دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی و درمان شخصی خود را با یکی از درمانگران انستیتو آغاز کند. البته به علت محدودیت انستیتو در ارائه درمان شخصی، توانایی انستیتو در ارائه وقت به همگی در ترم اول قابل تضمین نیست.

پذیرفته شده اگر درمانش را با درمانگر دیگری خارج از انستیتو قبلا آغاز کرده می تواند با وی ادامه دهد. منتهی اگر پس از تکمیل دوره آشنایی به دوره جامع رواندرمانی تحلیلی پذیرش شود، لازم است با یکی از درمانگران انستیتو، ۲۵۰ ساعت درمان خود را آغاز کند.

باید در نظر داشت که ورود به دوره آشنایی، پذیرش به دوره جامع رواندرمانی تحلیلی را تضمین نمی‌کند و دانش پژوه و انستیتو هریک در پایان ترم اول دوره آشنایی یا دوم می تواند نسبت به ادامه آموزش در انستیتو تصمیم بگیرند.

2-دانش پژوه در آموزش یک وجهی: این گروه از پذیرفته شدگان هم صلاحیت ورود به دوره آشنایی را دارند. منتهی بدلیل عدم اطمینان کمیته پذیرش در مورد تناسب شخصیتی دانش پژوه با رویکرد تحلیلی و یا در مورد آمادگی شخصی وی برای ادامه این آموزش از نظر مالی یا شرایط زندگی و ورود به دوره جامع رواندرمانی تحلیلی، دانش پژوه می تواند در کلاس های دوره آشنایی بدون دریافت درمان شخصی از انستیتو شرکت کند. (باید در نظر داشت که ورود به دوره آشنایی، پذیرش به دوره جامع رواندرمانی تحلیلی را تضمین نمی‌کند. و دانش پژوه و انستیتو هریک در پایان ترم اول دوره آشنایی یا دوم می توانند نسبت به ادامه آموزش در انستیتو تصمیم بگیرند. )

برنامه درسی دوره آشنایی (یکساله) (23 واحد) (310 ساعت آموزش/ 414 ساعت واحدی)

ترم اول (الف):

1.تئوری روانکاوی (1) (الف): اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:

- آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی

-آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر

-آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر

- آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر

2. مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته) (بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.

3.مشاهده فیلم های درمانی (1) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود) با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (الف) و تئوري تكنيك‌(1) (الف) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

4. تکنیک (1) (الف):تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

- سکوت و گوش دادن بدون مداخله

- گوش دادن به احساس غالب

5.تئوری تکنیک(1) (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)

- چهارچوب درمانی

- اتحاد درمانی

ترم اول (ب):

1تئوری روانکاوی (ب): (1) اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:

- آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی

-آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر

-آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر

- آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر

2. مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعت و 15 دقیقه) (بصورت حضوری برگزار می شود)

با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.

3.مشاهده فیلم های درمانی (1) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود) با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (ب) و تئوري تكنيك‌(1) (ب) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

4.تکنیک (1) (ب) :تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) -پیگردی احساس

- پیگردی معنا (1)

5.تئوری تکنیک(1) (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعت و 15 دقیقه)

- قوانین و اخلاق حرفه‌ای

- انتقال ، انتقال متقابل

ترم دوم (الف):

1. تئوری روانکاوی (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

2. کنفرانس case بالینی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)

دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.

3. مشاهده فیلم های درمانی (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) 

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

4. تکنیک (2) (الف): تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- پیگردی تاریخی
- پیگردی معنا
- دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
5.تئوری تکنیک (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- مقاومت‌
- مقاومت های دو طرفه در آغاز و اواسط درمان

ترم دوم (ب):
1. تئوری روانکاوی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
2. کنفرانس case بالینی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.
3. مشاهده فیلم های درمانی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

4. تکنیک (2) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته):
- تم اصلی
- مواجهه سازی
- مداخله در بحران
5.تئوری تکنیک (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- تشخیص افتراقی‌
- تعبیر خواب

دوره ارتقاء مهارتهای رواندرمانی

این دوره دوساله می تواند نسبت به ارتقاء و کارآمد تر کردن مداخلات رواندرمانی و مشاوره ای افرادی که از قبل رواندرمانگر یا مشاور هستند، بدون ورود به دوره بلند مدت تر جامع رواندرمانی تحلیلی که 4 الی 5 سال طول می کشد جوابگو باشد.

شرایط پذیرش

فوق ليسانس (یا در مرحله پایان نامه ) در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره یا حداقل رزیدنت روانپزشکی
پيش نياز تحصيلي
1
تکمیل دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی
پیش نیاز آموزشی در انستیتو
2
انستیتو روانکاوی تهران از دانش پژوهانی که دارای شخصیتی بالغ و ذهنی پویا هستند و تناسب شخصیتی برای کار تحلیلی دارند استقبال می‌کند.
مصاحبه تناسب شخصيتی
3

آموزش سه وجهی

1-درمان شخصی (100 ساعت)

 2- کلاس های تئوری و تکنیک (یکسان با برنامه درسی دوره آشنایی ، دو ترم: 23( واحد)

 3-کسب تجربه بالینی (250 ساعت) همراه با سوپرویژن فردی (50 ساعت)


برنامه درسی

ترم اول (الف):

1-تئوری روانکاوی (1) (الف): اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته):

توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:

- آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی

-آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر

-آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر

- آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر.

2. مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه 2 ساعت و 15 دقیقه) (بصورت حضوری برگزار می شود)
با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.
3.مشاهده فیلم های درمانی (1) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود) با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (الف) و تئوري تكنيك‌(1) (الف) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .
4. تکنیک (1) (الف)تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته):
- سکوت و گوش دادن بدون مداخله
- گوش دادن به احساس غالب
 5.تئوری تکنیک(1) (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
- چهارچوب درمانی
- اتحاد درمانی

ترم اول (ب):
1-تئوری روانکاوی(1) (ب): اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد: - -آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی 

-آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر

-آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر

- آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر

2.مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (ب) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)

(بصورت حضوری برگزار می شود) 

با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.

3.مشاهده فیلم های درمانی (1) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

(بصورت آنلاین برگزار نمی شود)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (ب) و تئوري تكنيك‌(1) (ب) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد . 

4. تکنیک (1) (ب) :تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) 

- پیگردی احساس

- پیگردی معنا (1)

5.تئوری تکنیک(1) (ب) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)

- قوانین و اخلاق حرفه ای

- انتقال، انتقال متقابل

ترم دوم (الف):
1. تئوری روانکاوی(2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
2. کنفرانس case بالینی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.
3. مشاهده فیلم های درمانی (2) (الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.
4. تکنیک (2) (الف) : تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) 

- پیگردی تاریخی

- پیگردی معنا

- دنبال کردن تداعی های بیمار (1)

5.تئوری تکنیک (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

- مقاومت‌

- مقاومت های دو طرفه در آغاز و اواسط درمان

ترم دوم (ب):
1. تئوری روانکاوی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
2. کنفرانس case بالینی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.
3. مشاهده فیلم های درمانی (2) (ب) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) 

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.
4. تکنیک (2) (ب) : تمرین مهارت‌های اولیه) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- تم اصلی
- مواجهه سازی
- مداخله در بحران 5.تئوری تکنیک (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
 

- تشخیص افتراقی‌ - تعبیر خواب


دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی کودک، نوجوان و کار با والدین

حداقل فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره یا حداقل مدرك پزشك عمومی
پيش نياز تحصيلي
1
تکمیل دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی پیش نیاز آموزشی در انستیتو
2
پنجاه ساعت درمان تحلیلی (که در طول دوره باید ادامه پیدا کند) سایر تجربیات
3
دویصد ساعت تجربه کار رواندرمانی یا مشاوره با بزرگسالان یا 400 ساعت تجربه کار رواندرمانی یا مشاوره با کودک و یا نوجوان
مصاحبه تناسب شخصيتی
4
نیازهای آموزشی این دوره
نحوه آموزش: سه وجهی (Tripartite):
      کلاسی (Didactic) : 3 سال کلاس یعنی 6 ترم و در هر ترم آموزشی 2 نیم ترم 9 هفته‌ای .
تقسیم بندی نظری - عملی کلاس‌ها:
      تعداد کل واحدها: 64 واحد (864 ساعت آموزش/1152 ساعت واحدی)
      تئوری روانکاوی: 10 واحد
      تئوری تکنیک بزرگسالان: 5 واحد
      تکنیک رواندرمانی تحلیلی کودک، نوجوان و بزرگسال: 49 واحد
الف: مشاهده فیلمهای جلسات مستمر درمان تحلیلی یک بزرگسال: 3 واحد/ 1 کلاس
ب: مشاهده فیلمهای درمانی بزرگسالان: 4 واحد/ 2 کلاس
ج: تمرین مهارت‌های اولیه: 4 واحد/ 2 کلاس
د: کنفرانس case بالینی بزرگسال: 3 واحد/ 1 کلاس
ه: کنفرانس case بالینی کودک، نوجوان و کار با والدین: 6 واحد/ 3 کلاس
و: تکنیک رواندرمانی تحلیلی کودک، نوجوان و درمانی و مشاهده فیلم: 8 واحد/ 2 کلاس

      خانواده درمانی و مشاهده فیلم: 4 واحد/ 1 کلاس
      زوج درمانی و مشاهده فیلم: 4 واحد/ 1 کلاس 
      رشد و آسیب شناسی کودک و نوجوان: 6 واحد/ 3 کلاس
      سوپرویژن زنده: 4 واحد/ 1 کلاس
      مقاله نویسی جهت گزارش موردی کودک یا نوجوان: 3 واحد/ 1 کلاس
2. رواندرمانی تحلیلی شخصی یا روانکاوی شخصی
حداقل 125 ساعت با یک درمانگر تحلیلی آموزشی داخل انستیتو
3.کسب تجربه بالینی و سوپرویژن
الف- 160 ساعت انترنی
      کودک زیر 5 سال: 40 ساعت
      کودک بین 6 تا 12 سال: 40 ساعت
      نوجوان بین 13 تا 20 سال: 40 ساعت
      خانواده و یا زوج درمانی: 40 ساعت
ب- 60 ساعت سوپرویژن فردی
      کودک و نوجوان: 40 ساعت
      زوج و یا خانواده: 20 ساعت
4.كسب 200 امتياز آموزشي: شركت در سخنراني باليني در انستيتو (10 امتياز)، شركت در سخنراني غير باليني در انستيتو(5 امتياز)، ارائه سخنراني(50 امتياز)، شركت در كلاس كوتاه مدت(50 امتياز)، فعاليت اجرايي و تدويني درهركميته‌اي (100 امتياز) (حداكثر 150 امتياز در بيشتر از يك كميته).
شرایط تکمیل دوره آموزش رواندرمانی تحلیلی کودک، نوجوان و کار با والدین:
      تکمیل 58 واحد درسی در تئوری، تکنیک، رشد و سوپرویژن زنده با معدل حداقل B
      تکمیل 160 ساعت تجربه کار رواندرمانی تحلیلی همراه با سوپرویژن بر اساس کاتالوگ
      تکمیل 60 ساعت سوپرویژن فردی
      تکمیل 125 ساعت درمان شخصی
      تکمیل 200 ساعت امتیاز آموزشی بر اساس کاتالوگ
      تکمیل موفقیت آمیز پایان نامه (گزارش موردی کودک یا نوجوان)
      تایید وضعیت آموزشی توسط مسئول اجرایی دپارتمان اطفال
      تکمیل دوره آموزشی با اکتساب حداکثر زمان مجاز غیبت موقت در 3 سال
تذکر در مورد گواهی تکمیل دوره: اخذ گواهی تکمیل دوره آموزش جامع رواندرمانی کودک، نوجوان و کار با والدین که از طرف انستیتو روانکاوی تهران صادر می شود به منزله مجوز یا پروانه کار برای ارائه خدمات روانشناختی نیست و به عنوان مدرک دانشگاهی تلقی نمی شود.

برنامه درسی دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی کودک، نوجوان و کار با والدین

توجه: کلاس های ستاره دار در دوره آشنایی گذرانده شده اند.

ترم اول (الف):

*1-تئوری روانکاوی (1) (الف): اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)

توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:
- آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی
-آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
-آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
- آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر.
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس: هیئت علمی کامل+ یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان

*2.مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)
(بصورت حضوری برگزار می شود)
با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس: هیئت علمی کامل+ یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان

*3.مشاهده فیلم های درمانی (1) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (الف) و تئوري تكنيك‌(1) (الف) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس: کمک مدرس+ یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب
*4.تکنیک (1)(الف):تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- سکوت و گوش دادن بدون مداخله
- گوش دادن به احساس غالب
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس: کمک مدرس+ یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب
*5.تئوری تکنیک(1) (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)
- چهارچوب درمانی
- اتحاد درمانی
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس: کمک مدرس+ یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان

ترم اول (ب):
*1.تئوری روانکاوی (1) (ب): اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:
- آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی
-آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
-آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
- آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 74 نمره امتحان (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)

*2.مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)
(بصورت حضوری برگزار می شود)
با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 28 نمره امتحان + 46 نمره گزارش نویسی + (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)

*3.مشاهده فیلم های درمانی (1) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (ب) و تئوري تكنيك‌(1) (ب) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 92 نمره گزارش کلاسی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)

*4.تکنیک (1) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
-پیگردی احساس
- پیگردی معنا (1)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 92 نمره امتحان عملی(+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)

*5.تئوری تکنیک(1) (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)
- قوانین و اخلاق حرفه ای
- انتقال، انتقال متقابل
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 74 نمره امتحان (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)

ترم دوم (الف):
*1.تئوری روانکاوی (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
رشد عاطفی و تئوری های دلبستگی (الف)
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس : هیئت علمی پیوسته + یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 18 نمره امتحان
*2.کنفرانس case بالینی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)
دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس: کمک مدرس + یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب
*3.مشاهده فیلم های درمانی (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (حضوری)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس : کمک مدرس+ یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب
*4.تکنیک (2) (الف): تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- پیگردی تاریخی
- پیگردی معنا
- دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
پیش نیاز: تکنیک (1) (الف) و (ب)
شرایط تدریس: کمک مدرس + یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب
*5.تئوری تکنیک (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- مقاومت‌
- مقاومت های دو طرفه در آغاز و اواسط درمان
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس: کمک مدرس + یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 18 نمره امتحان
ترم دوم (ب):
1. تئوری روانکاوی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
رشد عاطفی و تئوری های دلبستگی (ب)
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس: هیئت علمی پیوسته + یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 74 نمره امتحان (+4 نمره اضافی برای مشارکت)

2. کنفرانس case بالینی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)

دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس: کمک مدرس + یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 92 نمره گزارش نویسی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)
3. مشاهده فیلم های درمانی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (حضوری)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس : کمک مدرس+ یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 92 نمره گزارش نویسی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)

4. تکنیک (2) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته):
- تم اصلی
- مواجهه سازی
- مداخله در بحران
پیش نیاز: تکنیک (1) (الف) و (ب)
شرایط تدریس: کمک مدرس + یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 30 نمره امتحان کتبی + 62 نمره امتحان عملی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)
5. تئوری تکنیک (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- تشخیص افتراقی‌
- تعبیر خواب
پیش نیاز: ندارد
شرایط تدریس: کمک مدرس + یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 46 نمره امتحان

ترم سوم (الف):
1.تئوری روانکاوی (3) (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)
کلاین و وینی کات
پیش نیاز : ندارد
شرایط تدریس: دستیار هیئت علمی + یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان (+4 نمره اضافی برای مشارکت)

2.رشد و آسیب شناسی (1) (الف): نوزادی و نوپایی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان میان ترم
3. کنفرانس کیس کودک، نوجوان و خانواده 1 (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب
4. خانواده درمانی و مشاهده فیلم های درمانی (الف): (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان میان ترم
ترم سوم (ب):
1.تئوری روانکاوی (3) (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)
وینی کات
پیش نیاز : ندارد
شرایط تدریس: دستیار هیئت علمی + یک دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 74 نمره امتحان (+4 نمره اضافی برای مشارکت)
2.رشد و آسیب شناسی (1) (ب): نوزادی و نوپایی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 74 نمره امتحان نهایی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)
3. کنفرانس کیس کودک، نوجوان و خانواده 1 (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 46 نمره گزارش شفاهی + 46 نمره گزارش نویسی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)
4. خانواده درمانی و مشاهده فیلم های درمانی (ب): (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 74 نمره امتحان نهایی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)
ترم چهارم (الف):
1. تئوری روانکاوی (4) (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)
کوهات و روانشناسی خویشتن
پیش نیاز: تئوری روانکاوی (1) و (2) و (3)
شرایط تدریس: دستیار هیئت علمی + دو دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس (دوره دوم 9 جلسه تدریس)
ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان (+4 نمره اضافی برای مشارکت)
2.رشد و آسیب شناسی (2) (الف): دوره ادیپی و نهفتگی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (آنلاین برگزار می شود.)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان میان ترم
3. کنفرانس کیس کودک، نوجوان و خانواده 2 (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب
4. تکنیک رواندرمانی تحلیلی کودک و نوجوان و بازی درمانی و مشاهده فیلم های درمانی 1 (الف): (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان میان ترم

ترم چهارم (ب):
1. تئوری روانکاوی (4) (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)
کوهات و روانشناسی خویشتن
پیش نیاز: تئوری روانکاوی (1) و (2) و (3)
شرایط تدریس: دستیار هیئت علمی + دو دوره تجربه کمک مدرسی این کلاس (دوره دوم 9 جلسه تدریس)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 74 نمره امتحان( +4نمره اضافی برای مشارکت)

2.رشد و آسیب شناسی (2) (ب): دوره ادیپی و نهفتگی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (آنلاین برگزار می شود.)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 74 نمره امتحان نهایی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)

3. کنفرانس کیس کودک، نوجوان و خانواده 2 (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 46 نمره گزارش شفاهی + 46 نمره گزارش نویسی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)
4. تکنیک رواندرمانی تحلیلی کودک و نوجوان و بازی درمانی و مشاهده فیلم های درمانی 1 (ب): (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 74 نمره امتحان نهایی(+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)
ترم پنجم (الف):
1.رشد و آسیب شناسی (3) (الف): نوجوانی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان میان ترم
2. کنفرانس کیس کودک، نوجوان و خانواده 3 (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب
3. تکنیک رواندرمانی تحلیلی کودک و نوجوان و بازی درمانی و مشاهده فیلم های درمانی2 (الف): (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان میان ترم
4. زوج درمانی و مشاهده فیلم های درمانی (الف) : (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 18 نمره امتحان میان ترم
ترم پنجم (ب):
1. رشد و آسیب شناسی (3) (ب): نوجوانی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 74 نمره امتحان نهایی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)
2. کنفرانس کیس کودک، نوجوان و خانواده 3 (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب + 46 نمره گزارش شفاهی + 46 نمره گزارش نویسی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)
3. تکنیک رواندرمانی تحلیلی کودک و نوجوان و بازی درمانی و مشاهده فیلم های درمانی2 (ب): (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 74 نمره امتحان نهایی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)
4. زوج درمانی و مشاهده فیلم های درمانی (ب) : (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
نحوه ارزیابی: 4 نمره حضور و غیاب+ 74 نمره امتحان نهایی (+ 4 نمره اضافی برای مشارکت)
ترم ششم (الف):
      پایان نامه: مقاله نویسی جهت گزارش موردی کودک یا نوجوان (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)
نحوه ارزیابی: تکمیل 5 صفحه تایپ شده از پایان نامه
      سوپرویژن زنده (الف) : (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
نحوه ارزیابی: حضور در حداقل 6 جلسه به عنوان مشاهده کننده و انجام 3 جلسه تحت سوپرویژن زنده
ترم ششم (ب):
       پایان نامه: مقاله نویسی جهت گزارش موردی کودک یا نوجوان (ب) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21/( 4) ساعته)
نحوه ارزیابی: تکمیل نهایی پایان نامه
سوپرویژن زنده (ب) : (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته) 
   نحوه ارزیابی: حضور در حداقل 6 جلسه به عنوان مشاهده کننده و (اگر در ترم الف انجام نشد) انجام 3 جلسه تحت سوپرویژن زنده.

دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی معاصر

برای روانشناسان، مشاوران یا پزشکان
دوره آموزش جامع رواندمانی تحلیلی در انستیتو روانکاوی تهران یکی از جامع ترین، سازمان یافته ترین، و کاربردی ترین دوره های آموزش رواندرمانی تحلیلی در ایران و شاید در دنیا باشد. این دوره تا به حال 12 بار آغاز گردیده است و فارغ التحصیلان موفقی را به جامعه معرفی کرده است.

ویژگی های خاص آموزشی در این مرکز آموزشی  

1.آموزش و مدرک دوره رواندرمانی تحلیلی و دوره روانکاوی در انستیتو روانکاوی تهران مورد تایید جوامع بین المللی روانکاوی (ECPP و IFPS) قرار گرفته است. این کسب صلاحیت پس از اعتبار سنجی علمی (Accreditation) که توسط بازدید و ارزیابی های مکرر نمایندگان این جوامع طی سالهای 1390 تا 1393 انجام شد بدست آمد.

2.انستیتو روانکاوی تهران اولین و تنها مرکزی است در ایران که آموزش تحلیلی با رویکرد روانشناسی خویشتن (SELF PSYCHOLOGY) را به صورت منسجم و کاربردی تعلیم می دهد.

3.بیش از 1500 فیلم از جلسات درمان تحلیلی که در انستیتو از طریق آینه یکطرفه ضبط شده اند.

4.تمركز فراوان بركلاس‌هاي باليني و تكنيكی (نمونه ای مشاهده کنید)

5.مشاهده بيماران از طريق آينه يك طرفه (نمونه ای مشاهده کنید)

6.سوپرويژن زنده دانش‌پژوهان و کاندیدها از طريق آينه يك طرفه (نمونه ای مشاهده کنید)

7.امکان فعالیت دانش پژوهان در كميته‌هاي مختلف مانند: کمیته دروس، نشر، سينما و روانكاوي، روانكاوي در گفت و گو با هنر و ادبيات، روانكاوي براي عموم، روانکاوی سازمانی و پژوهش. (نمونه ای مشاهده کنید)

8.دسترسي به مرکز مرجع:

- آرشيو گسترده ای از فیلم های جلسات درمانی، کلاس های آموزشی و سخنرانی های بالینی.
- دسترسی به کتابخانه فیزیکی با بیش از 1000 جلد کتاب روانکاوی و دسترسی آنلاین به تمام مقالات روانکاوی از قرن 19 تا اکنون. (عکس)

9. آموزش مهارت‌هاي پايه‌اي (گوش دادن، پيگردي، همدلي، دنبال كردن مشتقات ناخودآگاه و پيدا كردن تم اصلي)

10. حضور روانكاوان برجسته دنيا به عنوان اعضاي افتخاري انستيتو: ما از حمايت و رهنمودهای آنها برای آموزش و رشد مجموعه خود بسيار خرسند هستيم. قصد داريم در آينده اين نوع حضور را در حوزه روانكاوي كودك نيز به ارمغان بياوريم.

11.آموزش به شهرستان: حضوری و آنلاین 

شرایط پذیرش

حداقل در مرحله پایان نامه فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره یا حداقل مدرك پزشك عمومی
پيش نياز تحصيلي
1
تکمیل دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی
پیش نیاز آموزشی در انستیتو
2
انستیتو روانکاوی تهران از دانش پژوهانی که دارای شخصیتی بالغ و ذهنی پویا هستند و تناسب شخصیتی برای کار تحلیلی استقبال می‌کند.
مصاحبه تناسب شخصيتی
3

آموزش سه وجهی

1-درمان شخصی (250 ساعت)
2-کسب تجربه بالینی:
الف-750 ساعت همراه با 150 ساعت سوپرویژن فردی و 100 ساعت سوپرویژن گروهی
ب- 150 ساعت کار با بیماران سایکوتیک
3-کلاسهای تئوری و تکنیک : 4 سال، 26 کلاس (850 ساعت آموزش/1134 ساعت واحدی)

برنامه درسی


تقسیم بندی نظری - عملی کلاس‌ها:
تعداد کل واحدها: 63 واحد (850 ساعت آموزش/1134 ساعت واحدی)
1. تئوری روانکاوی: 12 واحد / 5 کلاس
2. تئوری تکنیک: 7 واحد / 3 کلاس
3. تکنیک رواندرمانی تحلیلی: 41 واحد / 17 کلاس
الف: مشاهده فیلم درمانی: 6 واحد/ 3 کلاس
ب: مشاهده فیلمهای جلسات مستمر یک درمان تحلیلی: 3 واحد/ 1 کلاس
ج: مشاهده زنده درمان: 3 واحد/ 1 کلاس
د: تمرین مهارت‌های اولیه: 6 واحد/ 3 کلاس
ه: کنفرانس case بالینی: 3 واحد/ 1 کلاس
و: supervision زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی: 8 واحد/ 2 کلاس
ز: تکنیک پیشرفته : 6 واحد /3 کلاس
اختلالات مرزی و بیماران سخت: 2 واحد
انتقال متقابل: 2 واحد
خاتمه زودرس درمان: 2 واحد
م: سوپرویژن گروهی: 6 واحد/ 3 کلاس
4.مقاله نویسی جهت گزارش موردی(پایان نامه): 3 واحد/ 1 کلاس

کلاس ها: (کلاسهای ستاره دار در دوره آشنایی تکمیل شده اند)
ترم اول (الف):
*1.تئوری روانکاوی (1) (الف): اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:
- آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی
-آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
-آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
- آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر.
*2. مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته) (بصورت حضوری برگزار می شود)
با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.
*3.مشاهده فیلم های درمانی (1) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (الف) و تئوري تكنيك‌(1) (الف) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .
*4.تکنیک (1) (الف):تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- سکوت و گوش دادن بدون مداخله
- گوش دادن به احساس غالب
*5.تئوری تکنیک(1) (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
- چهارچوب درمانی
- اتحاد درمانی

ترم اول (ب):
*1.تئوری روانکاوی (ب): (1) اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:
- آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی
-آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
-آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
- آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر
*2.مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته) (بصورت حضوری برگزار می شود)
با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.
*3.مشاهده فیلم های درمانی (1) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته): (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (ب) و تئوري تكنيك‌(1) (ب) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .
*4. تکنیک (1) (ب) :تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
-پیگردی احساس
- پیگردی معنا (1)
*5.تئوری تکنیک(1) (ب) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
- قوانین و اخلاق حرفه ای
- انتقال، انتقال متقابل

ترم دوم (الف):
*1. تئوری روانکاوی (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
*2. کنفرانس case بالینی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.
*3. مشاهده فیلم های درمانی (2) (الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.
*4. تکنیک (2) (الف) : تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- پیگردی تاریخی
- پیگردی معنا
- دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
*5.تئوری تکنیک (2) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- مقاومت‌
- مقاومت های دو طرفه در آغاز و اواسط درمان

ترم دوم (ب):
*1. تئوری روانکاوی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
*2. کنفرانس case بالینی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
دانش پژوهان Case های خود را در کلاس معرفی کرده، با نگاه تحلیلی نسبت به آنها آشنا شده و بحث گروهی هم صورت خواهد گرفت.
*3. مشاهده فیلم های درمانی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.
*4. تکنیک (2) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- تم اصلی
- مواجهه سازی
- مداخله در بحران
*5.تئوری تکنیک (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- تشخیص افتراقی‌
-تعبیر خواب

ترم سوم (الف)
1.تئوری روانکاوی (3) (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
کلاین2 و وینی کات3
2. تئوری تکنیک (3) (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
- مراحل درمان
- تئوری درمان

ترم سوم (ب):
1.تئوری روانکاوی (3) (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
وینی کات
2. تئوری تکنیک (3) (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
- مداخله
- تعبیر
- هم اجرایی

ترم چهارم (الف):
1. تئوری روانکاوی (4) (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
کوهات4 و روانشناسی خویشتن5
2. تکنیک(3) (الف): تمرین مهارت‌های اولیه(3) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
مفاهیم مهم تئوری تکنیک (1) و (2) و مهارتهای مهم تکنیک (1) و (2) مانند : همدلی و ایجاد اتحاد درمانی که باعث استقرار رابطه خویشتن- ابژه خویشتنی بین بیمار و درمانگر می شوند، توسط تمرین مهارتهای زیر در انترن یا کاندید نهادینه می شوند:
-دنبال کردن تداعی های بیمار (2)
-ناخودآگاه
-مشتقات ناخودآگاه
-تجربی و ضمنی
3-مشاهده فیلم درمان (3) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته): (بصورت حضوری برگزار می شود)
با استفاده از آرشیو فیلم های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تکنیک (3) (الف) و تئوری تکنیک (3) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

ترم چهارم (ب):
1. تئوری روانکاوی (4) (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
کوهات و روانشناسی خویشتن
2. تکنیک(3) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه(3): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
مفاهیم مهم تئوری تکنیک (1) و (2) و مهارتهای مهم تکنیک (1) و (2) مانند: همدلی و ایجاد اتحاد درمانی که باعث استقرار رابطه خویشتن- ابژه خویشتنی بین بیمار و درمانگر می شوند، توسط تمرین مهارتهای زیر در انترن یا کاندید نهادینه می شوند:
-دنبال کردن تداعی های بیمار (2)
- تم اصلی
- همدلی
3-مشاهده فیلم درمان (3) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته): (بصورت حضوری برگزار می شود)
با استفاده از آرشیو فیلم های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تکنیک (3) (ب) و تئوری تکنیک (3) (ب) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

ترم پنجم(الف):
1.تئوری روانکاوی (5) (الف) : مقالات معاصر (1): (1 واحد) (5/1 ساعت)
مقالات مهم معاصر در رویکردهای زیر مطالعه خواهند شد:
- روانشناسی خویشتن معاصر
- بینا درونیت
- روانکاوی ارتباطی
- نئو کلاینی ها
- پسا مدرن
2. سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (1) (الف): (2واحد) ( 9 جلسه 3 ساعته)
هر دانش پژوه برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز ازاین مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.

ترم پنجم(ب):
1.تئوری روانکاوی (5)(ب): مقالات معاصر (1): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
مقالات مهم معاصر در رویکردهای زیر مطالعه خواهند شد:
- روانشناسی خویشتن
- بینا درونیت
- روانکاوی ارتباطی
- نئو کلاینی ها
- پسا مدرن
2. سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (1) (ب): (2واحد) ( 9 جلسه 3 ساعته)
هر دانش پژوه برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز از این مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.

ترم ششم(الف):
1.اختلالات مرزی و بیماران سخت(الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- تشخیص بیماران اختلالات مرزی
2.سوپرویژن گروهی(1) (الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.
ترم ششم(ب):
1.اختلالات مرزی و بیماران سخت(ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- بیماران "انگار که"
- درمان بیماران اختلالات مرزی
2.سوپرویژن گروهی(1) (ب) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.

ترم هفتم (الف) :
1.خاتمه زودرس درمان(الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
امکان دارد که دانش پژوهان در حین انترنی خود با ریزش در برخی بیماران خود روبرو باشند . بنابراین آنها چنین مواردی را در کلاس گزارش خواهند داد . با حضور مدرس مجرب دلایل آشکار و نهفته چنین پدیده ای مورد بحث و کاوش قرار خواهد گرفت تا "درس" و نتیجه گیری لازم در مورد تاثیر شخصیت و مهارت های بالینی و نظری دانش پژوه انجام پذیر شود .
2 .سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (2) (الف): (2واحد) ( 9 جلسه 3 ساعته)
هر دانش پژوه برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز ازاین مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.
سوپرویژن گروهی(2) (الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.
4. مقاله نویسی جهت گزارش موردی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
پیش نیاز: 500 ساعت کسب تجربه بالینی + بیماری برای پایان نامه انتخاب شود که حداقل 50 جلسه درمانی را گذرانده باشد. این کلاس کمک می کند که دانش پژوه روش مقاله موردی نوشتن را فرا گیرد و پایان نامه خود را تکمیل کند.
پایان نامه در انستیتو روانکاوی تهران به مثابه یک مقاله گزارش موردی قابل چاپ در یک ژورنال روانکاوی می باشد. در صورتی که مقاله دانش پژوه در این ترم تکمیل نشود، او لازم است این کلاس را مجددا در ترم هشتم بدون کسب واحد درسی تکرار کند . حداکثر دو هفته پس از پایان ترم هشتم لازم است درخواست خود برای وقت دفاع از کمیته آموزش را ارسال نماید .

ترم هفتم (ب) :
1.خاتمه زودرس درمان(ب) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
امکان دارد که دانش پژوهان در حین انترنی خود با ریزش در برخی بیماران خود روبرو باشند . بنابراین آنها چنین مواردی را در کلاس گزارش خواهند داد . با حضور مدرس مجرب دلایل آشکار و نهفته چنین پدیده ای مورد بحث و کاوش قرار خواهد گرفت تا "درس" و نتیجه گیری لازم در مورد تاثیر شخصیت و مهارت های بالینی و نظری دانش پژوه انجام پذیر شود .
2 .سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (2) (ب): (2واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
هر دانش پژوه برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز ازاین مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.
سوپرویژن گروهی(2) (ب) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.
4. مقاله نویسی جهت گزارش موردی (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
پیش نیاز: 500 ساعت کسب تجربه بالینی + بیماری برای پایان نامه انتخاب شود که حداقل 50 جلسه درمانی را گذرانده باشد. این کلاس کمک می کند که دانش پژوه روش مقاله موردی نوشتن را فرا گیرد و پایان نامه خود را تکمیل کند.
پایان نامه در انستیتو روانکاوی تهران به مثابه یک مقاله گزارش موردی قابل چاپ در یک ژورنال روانکاوی می باشد. در صورتی که مقاله دانش پژوه در این ترم تکمیل نشود، او لازم است این کلاس را مجددا در ترم هشتم بدون کسب واحد درسی تکرار کند. حداکثر دو هفته پس از پایان ترم هشتم لازم است درخواست خود برای وقت دفاع از کمیته آموزش را ارسال نماید.

ترم هشتم (الف):
1.انتقال متقابل (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
در این کلاس دانش پژوهان در مورد انتقال متقابل هایی که خود در درمان بیمارانشان تجربه کرده اند گزارش خواهند داد و تاثیر مثبت و منفی آنها در فرایند درمان به بحث کشیده خواهد شد . در ضمن متون کلیدی معاصر مرتبط نیز مطالعه خواهند شد .
2.مشاهده زنده درمان (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
مشاهده زنده درمانگر (یکی از اعضاء هیئت علمی کامل یا ارشد انستیتو) از طریق آینه یک طرفه و بحث قبل و بعد از آن.
3.سوپرویژن گروهی(3) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.

ترم هشتم (ب):
1.انتقال متقابل (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
در این کلاس دانش پژوهان در مورد انتقال متقابل هایی که خود در درمان بیمارانشان تجربه کرده اند گزارش خواهند داد و تاثیر مثبت و منفی آنها در فرایند درمان به بحث کشیده خواهد شد . در ضمن متون کلیدی معاصر مرتبط نیز مطالعه خواهند شد .
2.مشاهده زنده درمان (ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
مشاهده زنده درمانگر (یکی از اعضاء هیئت علمی کامل یا ارشد انستیتو) از طریق آینه یک طرفه و بحث قبل و بعد از آن.
3.سوپرویژن گروهی(3) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
دانش پژوهان پیشرفته کیس های خود را گزارش داده و مدرس و سایر دانش پژوهان راجع به آن بحث می کنند.
تبصره: درصورت عدم تکمیل نیازهای آموزشی برای فارغ التحصیلی بعد از 4 سال، دانش پژوه یکسال دیگر فرصت دارد و کلاسهای زیر را باید بگذراند:

ترم نهم(الف):

فوق دروس (1)(الف) : مقاله خوانی ، بحث روی مقالات و مقاله نویسی: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
-تعبیرخواب
فوق دروس (2)(الف) : مقاله خوانی ، بحث روی مقالات و مقاله نویسی: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
-متونی درخصوص جسم و روان
-مختصری در خصوص سایکوفارماکولوی و اورژانس های روانپزشکی

ترم نهم(ب):
فوق دروس (1)(ب) : مقاله خوانی ، بحث روی مقالات و مقاله نویسی: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
-تعبیرخواب
فوق دروس (2)(ب) : مقاله خوانی ، بحث روی مقالات و مقاله نویسی: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
-متونی درخصوص جسم و روان
-مختصری در خصوص سایکوفارماکولوی و اورژانس های روانپزشکی


1.basic skills

2.confrontation

3.Kline

4.Winnicott

5.Kohut

6.self psychology

ویژگی های خاص آموزشی در این مرکز

* آموزش و مدرک دوره رواندرمانی تحلیلی و دوره روانکاوی در انستیتو روانکاوی تهران مورد تایید جوامع بین المللی روانکاوی (ECPP و IFPS) قرار گرفته است. این کسب صلاحیت پس از اعتبار سنجی علمی (Accreditation) که توسط بازدید و ارزیابی های مکرر نمایندگان این جوامع طی سالهای 1390 تا 1393 انجام شد بدست آمد.
* انستیتو روانکاوی تهران اولین و تنها مرکزی است در ایران که آموزش تحلیلی با رویکرد روانشناسی خویشتن (SELF PSYCHOLOGY) را به صورت منسجم و کاربردی تعلیم می دهد.
* بیش از 1500 فیلم از جلسات درمان تحلیلی که در انستیتو از طریق آینه یکطرفه ضبط شده اند.
* تمركز فراوان بركلاس‌هاي باليني و تكنيكی (نمونه ای مشاهده کنید)
* مشاهده بيماران از طريق آينه يك طرفه (نمونه ای مشاهده کنید)
* سوپرويژن زنده دانش‌پژوهان و کاندیدها از طريق آينه يك طرفه (نمونه ای مشاهده کنید)
* امکان فعالیت دانش پژوهان در كميته‌هاي مختلف مانند: کمیته دروس، نشر، سينما و روانكاوي، روانكاوي در گفت و گو با هنر و ادبيات، روانكاوي براي عموم، روانکاوی سازمانی و پژوهش. (نمونه ای مشاهده کنید)
* دسترسي به مرکز مرجع:
- آرشيو گسترده ای از فیلم های جلسات درمانی، کلاس های آموزشی و سخنرانی های بالینی. - دسترسی به کتابخانه فیزیکی با بیش از 1000 جلد کتاب روانکاوی و دسترسی آنلاین به تمام مقالات روانکاوی از قرن 19 تا اکنون. (عکس)
*آموزش مهارت‌هاي پايه‌اي (گوش دادن، پيگردي، همدلي، دنبال كردن مشتقات ناخودآگاه و پيدا كردن تم اصلي)
* حضور روانكاوان برجسته دنيا به عنوان اعضاي افتخاري انستيتو: ما از حمايت و رهنمودهای آنها برای آموزش و رشد مجموعه خود بسيار خرسند هستيم. قصد داريم در آينده اين نوع حضور را در حوزه روانكاوي كودك نيز به ارمغان بياوريم.
*آموزش به شهرستان: حضوری و آنلاین


شرایط پذیرش


حداقل مدرک فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي روانشناسي يا مشاوره یا حداقل پزشک عمومی
پيش نياز تحصيلي
1
تکمیل دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی یا تکمیل دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی یا گذراندن دو سال اول دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یا تکمیل دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی

پیش نیاز آموزشی در انستیتو
2
 • موفقیت در جلسات مصاحبه با کمیته پذیرش قبل از ورود به "دوره آشنایی با رویکرد تحلیل"
 • دارای شخصیتی بالغ ، توانمند ،با استعداد و متناسب با انجام کار روانکاوی
 • موفقیت در مصاحبه های کمیته پیشرفت قبل از ورود به این دوره جدید و توصیه آنها به کمیته پذیرش
 • موفقیت در مصاحبه های کمیته پذیرش و توصیه آنها به کمیته آموزش
 • تائید نهایی کمیته آموزش
مصاحبه تناسب شخصیتی
3
تسلط نسبتاً خوب به زبان انگليسي (اکثر متون مفصل خواندنی در دست ترجمه هستند) اما برخی هیئت علمی به انگلیسی تدریس خواهند کرد انگليسي
4

آموزش سه وجهی

روانکاوی شخصی: 300 ساعت و حداقل 4 بار درهفته
روانکاوی تحت نظارت: روانکاوی 3 بیمار که حداقل 4 بار در هفته دیده می شوند همراه با 200 ساعت سوپرویژن فردی با 3 سوپروایزر
تئوری و تکنیک: 6 سال: 71 واحد (958 ساعت آموزش/ 1278 ساعت واحدی)

برنامه درسی

کلاس های ستاره دار قبلاٌ در دوره آشنایی (یک ستاره) و یا قبلاٌ یا همزمان با دوره رواندرمانی تحلیلی‌(دوستاره) برداشته شده اند یا می شوند
ترم اول (الف):
1*- تئوری روانکاوی (1) (الف): اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:
- آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی
-آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
-آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
- آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر.
2-تئوری روانکاوی (2)(الف) منتخبی از متون فروید: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
3- رشد (1)(الف): نوزادی و تحقیقات روی نوزادان، دلبستگی (5/0 واحد)(9جلسه 45 دقیقه ای)
4*. مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته) (بصورت حضوری برگزار می شود)
با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.
5*. مشاهده فیلم های درمانی (1) (الف): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (الف) و تئوري تكنيك‌(1) (الف) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .
6*. تکنیک (1) (الف):تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- سکوت و گوش دادن بدون مداخله
- گوش دادن به احساس غالب
-پیگردی احساس
پیگردی معنا -
7*. تئوری تکنیک(1) (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
- چهارچوب درمانی
- اتحاد درمانی

ترم اول (ب):
1*. تئوری روانکاوی (1) (ب): اصول بنیادین در روانکاوی (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
توسط ارائه شفاهی چندین جلسه درمانی یک بیمار در روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی، اهداف زیر پوشش داده خواهند شد:
- آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی
-آشنایی با مفاهیم بنیادین روانکاوی معاصر
-آشنایی با تئوری تغییر در روانکاوی معاصر
- آشنایی با تکنیک در روانکاوی معاصر
2-تئوری روانکاوی (2)(ب): منتخبی از متون فروید (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
3- رشد (1)(الف): نوزادی و تحقیقات روی نوزادان، دلبستگی (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)
4*.مشاهده فیلم های جلسات مستمر یک درمان تحلیلی (ب) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
(بصورت حضوری برگزار می شود)
با استفاده از فیلم های درمان تحلیلی یکی از مراجعین انستیتو که توسط دکتر مرادی یا یکی از اعضای دیگر هیئت علمی انستیتو انجام گرفته، اصول بنیادین در روانکاوی معاصر، نحوه حضور درمانگر و نوع مداخلات تعبیری، ارتباطی و رشدی که انجام می دهد به نمایش در می آید.
5*.مشاهده فیلم های درمانی (1) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته) (بصورت آنلاین برگزار نمی شود)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) (ب) و تئوري تكنيك‌(1) (ب) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .
6*. تکنیک (1) (ب) :تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- سکوت و گوش دادن بدون مداخله
- گوش دادن به احساس غالب
- پیگردی احساس
- پیگردی معنا (1)

ترم دوم(الف):
1.تئوری روانکاوی (3) (الف): )روانشناسی Ego) (1واحد) ( 9 جلسه 5/1 ساعته)
2.مقالات کلاسیک در تکنیک، جو تحلیلی، چهارچوب و قوانین اخلاقی(الف): (5/0 واحد)(9جلسه 45 دقیقه ای)
3*.تکنیک (2) (الف): تمرین مهارت‌های اولیه: (1واحد) ( 9 جلسه 5/1ساعته)
- پیگردی تاریخی
- پیگردی معنا (2)
- دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
- تم اصلی (1)
- مواجهه سازی
- مداخله در بحران
4*.مشاهده فیلم های درمانی (2) (الف) : (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

ترم دوم (ب)
1.تئوری روانکاوی (3) (ب): )روانشناسی Ego) (1واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
2.مقالات کلاسیک در تکنیک، جو تحلیلی، چهارچوب و قوانین اخلاقی(ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته):
3*- تکنیک (2) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- پیگردی تاریخی
- پیگردی معنا (2)
- دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
- تم اصلی (1)
- مواجهه سازی
- مداخله در بحران
4.مشاهده فیلم های درمانی (2) (ب): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) (الف) و تکنیک (2) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.

ترم سوم (الف)
1- رشد (2)(الف): نوپایی، اوایل کودکی و دوره نهفتگی(5/0 واحد) (9 جلسه 45 دقیقه ای)
- تکنیک (2) (الف): تمرین مهارت‌های اولیه(2): (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- پیگردی تاریخی
- پیگردی معنا (2)
- دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
- تم اصلی (1)
- مواجهه سازی
- مداخله در بحران
2.تعبیر خواب (الف): (5/0 واحد) (9 جلسه 45 دقیقه ای)

ترم سوم (ب)
1.رشد (2)(ب): نوپایی، اوایل کودکی و دوره نهفتگی(5/0 واحد) (9 جلسه 45 دقیقه ای)
2. تکنیک (2) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه (1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
- پیگردی تاریخی
- پیگردی معنا (2)
- دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
- تم اصلی (1)
- مواجهه سازی
- مداخله در بحران
3. تعبیر خواب(ب): (5/0 واحد) (9 جلسه 45 دقیقه ای)

ترم چهارم (الف):
1.تئوری روانکاوی (4)(الف): (ملانی کلاین و (British Object Relations (1 واحد)
(9جلسه 5/1 ساعته)
کوهات و روانشناسی خویشتن
2.رشد (3) (الف): نوجوانی و اوایل بزرگسالی(1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
3. مشاهده زنده درمان (الف) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
با استفاده از آرشیو فیلم های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تکنیک (3) (الف) و تئوری تکنیک (3) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.
4. تکنیک(3) (الف): تمرین مهارت‌های اولیه: (1 واحد) ( 9 جلسه 5/1 ساعته)
مفاهیم مهم تئوری تکنیک (1) و (2) و مهارتهای مهم تکنیک (1) و (2) مانند : همدلی و ایجاد اتحاد درمانی که باعث استقرار رابطه خویشتن- ابژه خویشتنی بین بیمار و درمانگر می شوند، توسط تمرین مهارتهای زیر در انترن یا کاندید نهادینه می شوند:
-دنبال کردن تداعی های بیمار (2)
-ناخودآگاه، مشتقات ناخودآگاه تجربی و ضمنی
-تم اصلی (2)
-همدلی
5. سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی(1)(الف): (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
هر دانش پژوه یا کاندید برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز ازاین مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.

ترم چهارم (ب):
1.تئوری روانکاوی (4)(ب): (ملانی کلاین و (British Object Relations (1 واحد)
(9جلسه 5/1 ساعته)
2.رشد (3)(ب): نوجوانی و اوایل بزرگسالی(1 واحد) (9 جلسه 5/1 ساعته)
3.مشاهده زنده درمان (ب) : (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
با استفاده از آرشیو فیلم های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس های تکنیک (3) (الف) و تئوری تکنیک (3) (الف) به نمایش در می آید و مورد شناسایی قرار می گیرد.
4. تکنیک(3) (ب): تمرین مهارت‌های اولیه(3) (1 واحد) ( 9 جلسه 5/1 ساعته)
مفاهیم مهم تئوری تکنیک (1) و (2) و مهارتهای مهم تکنیک (1) و (2) مانند : همدلی و ایجاد اتحاد درمانی که باعث استقرار رابطه خویشتن- ابژه خویشتنی بین بیمار و درمانگر می شوند، توسط تمرین مهارتهای زیر در انترن یا کاندید نهادینه می شوند:
-دنبال کردن تداعی های بیمار (2)
-ناخودآگاه، مشتقات ناخودآگاه تجربی و ضمنی
-تم اصلی (2)
-همدلی
5. سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی(1) (ب): (2 واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
هر دانش پژوه یا کاندید برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش از پشت آینه یکطرفه خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که دانش پژوه بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی دانش پژوه را از پشت آینه مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. دانش پژوهان دیگر کلاس که با سوپروایزر پشت آینه هستند نیز ازاین مشاهدات کتبی و شفاهی استفاده خواهند کرد.

ترم پنجم(الف):
1.آسیب شناسی روانی(1) (الف): اختلالات خویشتن در سطح بالا، trauma (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)
2. تئوری های عمل درمانی (الف): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)ترم پنجم(ب):
1.آسیب شناسی روانی(1) (ب): اختلالات خویشتن در سطح بالا، trauma (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)
2. تئوری های عمل درمانی (ب): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

ترم ششم (الف)
1.تئوری روانکاوی (5)(الف): سالیوان کلاینی‌های مدرن و American Object Relations (1 واحد )
(9جلسه 5/1 ساعته)
2.آسیب‌شناسی روانی (2)(الف): اختلالات رشدی زود هنگام (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

ترم ششم (ب)
1.تئوری روانکاوی (5)(ب): سالیوان کلاینی‌های مدرن و American Object Relations (1 واحد )
(9جلسه 5/1 ساعته)
2.آسیب‌شناسی روانی (2)(ب): اختلالات رشدی زود هنگام (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)

ترم هفتم (الف)
1. کنفرانس ادامه دار Case‌های بالینی (1)(الف): (1 واحد )(9جلسه 5/1 ساعته)
2.تئوری روانکاوی (6)(الف): Independent School of Object Relations (I) (1 واحد )
(9جلسه 5/1 ساعته)
3.سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (2)(الف): (2واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
کاندیدها در این کلاس، در صورت آمادگی, می‌توانند سوپرویژن زنده دریافت کنند و یا در صورت امکان تعدادی از جلسات کلاس‌ها به تحلیل جزئیات تکنیک در فیلم‌های درمانی اختصاص داده خواهد شد.
4. انتقال متقابل(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
در این کلاس کاندیدها در مورد انتقال متقابل هایی که خود در درمان بیمارانشان تجربه کرده اند گزارش خواهند داد و تاثیر مثبت و منفی آنها در فرایند درمان به بحث کشیده خواهد شد . در ضمن مقالات کلیدی معاصر مرتبط نیز مطالعه خواهند شد .

ترم هفتم (ب)
1. کنفرانس ادامه دار Case‌های بالینی (1)(ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
2.تئوری روانکاوی (6)(ب): Independent School of Object Relations (I) (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
3.سوپرویژن زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (2)(ب): (2واحد) (9 جلسه 3 ساعته)
کاندیدها در این کلاس، در صورت آمادگی, می‌توانند سوپرویژن زنده دریافت کنند و یا در صورت امکان تعدادی از جلسات کلاس‌ها به تحلیل جزئیات تکنیک در فیلم‌های درمانی اختصاص داده خواهد شد.
4. انتقال متقابل(ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
در این کلاس کاندیدها در مورد انتقال متقابل هایی که خود در درمان بیمارانشان تجربه کرده اند گزارش خواهند داد و تاثیر مثبت و منفی آنها در فرایند درمان به بحث کشیده خواهد شد . در ضمن مقالات کلیدی معاصر مرتبط نیز مطالعه خواهند شد

ترم هشتم (الف)
1. خواب در کار بالینی(الف): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)
2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (2)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
3. خاتمه زودرس درمان(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
امکان دارد که کاندیدها در اوایل کار بالینی خود با ریزش در برخی بیماران خود روبرو باشند . بنابراین آنها چنین مواردی را در کلاس گزارش خواهند داد . با حضور مدرس مجرب دلایل آشکار و نهفته چنین پدیده ای مورد بحث و کاوش قرار خواهد گرفت تا "درس" و نتیجه گیری لازم در مورد تاثیر شخصیت و مهارت های بالینی و نظری دانش پژوه انجام پذیر شود .

ترم هشتم (ب)
1. خواب در کار بالینی(الف): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)
2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (2)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
3.**خاتمه زودرس درمان(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
امکان دارد که کاندیدها در اوایل کار بالینی خود با ریزش در برخی بیماران خود روبرو باشند . بنابراین آنها چنین مواردی را در کلاس گزارش خواهند داد . با حضور مدرس مجرب دلایل آشکار و نهفته چنین پدیده ای مورد بحث و کاوش قرار خواهد گرفت تا "درس" و نتیجه گیری لازم در مورد تاثیر شخصیت و مهارت های بالینی و نظری دانش پژوه انجام پذیر شود.

ترم نهم(الف)
1.تئوری روانکاوی (7)(الف): Independent School of Object Relations (II) (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (3)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

ترم نهم(ب)
1.تئوری روانکاوی (7)(ب): Independent School of Object Relations (II) (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (3)(ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

ترم دهم(الف)
1.فرایند تحلیلی(الف): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)
2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (4)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

ترم دهم(ب)
1.فرایند تحلیلی(ب): (5/0 واحد) (9جلسه 45 دقیقه ای)
2.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (4)(ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

ترم یازدهم(الف)
1.تئوری روانکاوی (8)(الف): روانشناسی خویشتن: (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (5)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
3. **مقاله نویسی جهت گزارش موردی(الف): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
در صورتی که مقاله تا آخر این ترم تکمیل نشود، کاندید لازم است این کلاس را بدون کسب واحد در ترم دوازدهم تکرارکند.

ترم یازدهم(ب)
1.تئوری روانکاوی (8)(ب): روانشناسی خویشتن: (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (5)(ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
3. **مقاله نویسی جهت گزارش موردی(ب): (5/1 واحد) (9 جلسه 21 4 ساعته)
در صورتی که مقاله تا آخر این ترم تکمیل نشود، کاندید لازم است این کلاس را بدون کسب واحد در ترم دوازدهم تکرارکند.

ترم دوازدهم (الف)
1.تئوری روانکاوی (8)(الف): روانشناسی خویشتن معاصر، رویکردهای جدید در روانکاوی (1 واحد ) (9 جلسه 5/1 ساعته)
2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (6)(الف): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)

ترم دوازدهم (ب)
1.تئوری روانکاوی (8)(ب): روانشناسی خویشتن معاصر، رویکردهای جدید در روانکاوی (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)
2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (6) (ب): (1 واحد ) (9جلسه 5/1 ساعته)


زمان دوره‌ها و کلاس‌ها

دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی و دوره جامع رواندرمانی تحلیلی در دو ترم پايیز و زمستان هر سال آغاز میشوند و کلاس های آنها روزهای شنبه و دوشنبه ساعات 16 الی 20 یا چهارشنبه ساعات 16 الی 20 و پنجشنبه 9 الی 13 تشکیل می شوند و برخی کلاس های دوره جامع در روزهای دیگر هفته برگزار میشوند.
کلاسهای دوره روانکاوی روزهای یکشنبه برگزار می شوند. کلاسهای مشترک با دوره آشنایی و رواندرمانی تحلیلی در روزها و ساعات بالا تشکیل می شوند.
هر سال تحصیلی از دو ترم پاییز و زمستان تشکیل شده است.
هر ترم آموزشی از 2 نیم ترم 9 هفته ای تشکیل شده است.
بین هر 2 نیم ترم یک هفته و بین هر دو ترم دوهفته تعطیل است. بین ترم زمستان و ترم پاییز تعطیلات تابستانی به مدت 2 ماه است.
ترم پاییز اول مهر ماه و ترم زمستان در اواخر بهمن ماه آغاز می گردند.

هزینه‌های آموزشی

هزینه های آموزشی در انستیتو از هزینه واحدهای درسی در هر نیم ترم آموزشی، هزینه درمان شخصی و سوپرویژن فردی و همچنین هزینه عضویت در انستیتو که منابع مرکز مرجع، کتابخانه، آرشیو فیلمها و PEP را در اختیار می گذارد تشکیل شده است.هزینه های فوق در هر ترمقابل افزایش هستند. هزینه عضویت به صورت سالیانه تعیین و پرداخت می گردد.

کمک هزینه از انستیتو: پس از گذراندن شرایط مورد نیاز برای آغاز کسب تجربه بالینی ، هر دانش پژوه دوره رواندرمانی تحلیلی یا کاندید روانکاوی خواهد توانست درمان بیماران را در کلینیک تخصصی انستیتو، با گرفتن سوپرویژن آغاز کند. دانش پژوه از این بخش عملی آموزشی خود 40 تا 60 درصد از ویزیت دریافتی انستیتو بابت درمان بیماران خود و یا ارجاع داده شده به وی را کسب خواهد کرد. 


روز بازدید و آشنایی با انستیتو


از اشخاصی که مایل به شرکت در دوره‌های آموزشی در انستیتو می‌باشند، در یک روز خاص، یک یا دو بار در سال، به مدت 2 ساعت دعوت می‌شود که به انستیتو تشریف بیاورند تا از موارد زیر مطلع شوند:

1) محل و مکان انستیتو

2) بازدید از کتابخانه، آینه یک طرفه، آرشیو فیلم‌ها و PEP (تمام مقالات در تاریخ روانکاوی)

3) ملاقات با هیئت علمی، هيئت علمي پيوسته و يا مدرسین انستیتو و مطرح کردن تمام سئوالات خود با آنها.

4) ملاقات با عده‌ای از کاندیدها / دانش پژوهان فعلی یا سابق انستیتو و مطرح کردن تمام سئوالات خود با آنها.

5) ملاقات با مسئول امور اداری/ آموزشی انستیتو و مطرح کردن سئوالات خود راجع به شهریه و هزینه‌های دیگر دوره‌های آموزشی.

6) آشنا شدن با جو علمی، فکری و عاطفی انستیتو.

برای دعوت به این برنامه لطفاٌ از قبل با واحد پذیرش انستیتو روانکاوی تهران تماس حاصل فرمائید.

سخنرانی ها و آموزشهای کوتاه مدت بالینی

از طریق صفحه رویدادها شما می توانید در مورد سخنرانی های بالینی، کارگاه ها و کلاس های کوتاه مدت تحلیلی جدید در انستیتو مطلع شوید. هدف از شرکت در این برنامه ها می تواند آشنایی مقدماتی با روانکاوی معاصر و افزایش برخی مهارتهای فعلی خودتان باشد.
BB: یا اینکه میتواند با شرکت در کلاس های کوتاه مدت تحلیلی، با سرعت کمتر و همچنین هزینه کمتری، فرآیند یک رواندرمانگر تحلیلی شدن خود را آغاز کنید.

مرکز مرجع انستیتو روانکاوی تهران

مرکز مرجع انستیتو روانکاوی تهران از بانک اطلاعات وسیع زیر برای استفاده دانش پژوهان، کاندیدها، اعضای هیئت علمی و افرادی که عضو انستیتو می شوند تشکیل شده است:

 • کتابخانه فیزیکی انستیتو:
بیش از 1000 جلد کتاب روانکاوی و معاصر
 • PEP
دسترسی آنلاین به تمامی مقالات مجلات روانکاوی از دوقرن پیش تا کنون
 • آرشیو فیلم های درمانی:
بیش از 1000 فیلم ضبط شده جلسات رواندرمانی انجام گرفته توسط دکتر تورج مرادی، خانم یاسمن اکرامی و دانش پژوهان از طریق آینه یک طرفه، از 1378 تا کنون.

 • آرشیو فیلم های اموزشی:
 • بیش از 500 فیلم از کلاسهای برگزار شده برای دوره های آشنایی با رویکرد تحلیلی و آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی
 • آرشیو فیلم های سخنرانی های بالینی
 • آرشیو فیلم های تحلیل فیلم
 • آرشیو فیلم های روانکاوی در گفتگو با هنر و ادبیات

عضویت در انستیتو

عموم مردم، دانشجویان غیر مرتبط و مراکز خیریه آزادند که عضو انستیو شوند واز منابع زیر استفاده کنند:
 • شرکت درکلاسهای تئوری روانکاوی در دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی
 • استفاده از مرکز مرجع انستیتو روانکاوی تهران (افراد غیر مرتبط با رشته های روانشناسی و مشاوره یا پزشکی اجازه ندارند فیلم های درمانی را مشاهده کنند)
 • تماشای نسخه کامل فیلم های سخنرانی های بالینی و تحلیل فیلم بصورت کامل
 • تخفیف در سخنرانی ها، آموزش های کوتاه مدت بالینی یا کلاسهای رشد شخصی
 • مطلع شدن از تمامی برنامه ها و رویدادهای انستیتو
 
1-ما قادر هستیم در مراکز خیریه ای که عضو انستیتو می شوند حضور پیدا کنیم و توسط خدمات گروهی به پرسنل چنین مراکزی که به علت کار با افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب دچار استرس و فرسودگی شغلی می شوند بصورت رایگان کمک کنیم. 

آدرس:

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از سه راه زعفرانیه به سمت تجريش ، پلاک 3047 ساختمان فردوس - نبش كوچه کیارستمی طبقه ششم – واحد 35

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه 9 الی 20

ما را نبال کنید

        

اطلاعات تماس

 021-22728000
 
info@ psychoanalysis.ir © Copyright Tehran Psychoanalytic Institute 2024 
طراحی سایت : آرانا