کمیته درمان آموزشی و سوپرویژن
مسئول کمیته درمان آموزشی و سوپرویژن  : دکتر حسین اعتضادی

مسئول این کمیته رئیس هیئت علمی است. این کمیته مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر نیازهای درمان آموزشی و نظارت بر درمان کاندیدها و دانش پژوهان را به عهده دارد. مسئولیت ارزیابی صلاحیت روانکاوان یا رواندرمانگران تحلیلی و دانشجویان پیشرفته و ممتاز که خدمات درمانی و Supervision به کاندیدها و دانش پژوهان ارائه می‌دهند  نیز از وظایف این کمیته است. ارزیابی کیفیت خدمات Supervision ارائه شده به کاندیدها و دانش پژوهان و همچنین مسئوليت نظارت بر سوپرويژنی که هيئت علمي پيوسته‌، دستیاران هیئت علمی و یا دانشجویان پیشرفته و ممتاز كه درمان و سوپرويژن دانشجويان را بر عهده دارند از ديگر وظايف اين كميته است .کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.